8mm smalfilm

Ønsker du å bevare dine verdifulle minner fra gamle smalfilmruller?

 

Da har du kommet til rett sted. Jeg tilbyr overføring av 8mm smalfilm til moderne formater, slik at du kan gjenoppleve øyeblikkene og ta vare på minnene!

Lengden på smalfilmrullene varierer fra 3,5 minutt som var standardlengden på en Super8 film og opp til 56 minutter på sammenspleisede spoler. Det er ytterst sjeldent at noen er i besittelse av spoler med mer enn 120 meter film (28-32 min).

Her følger en oversikt slik at du kan sjekke hvor mye film du har ved å måle diameteren på filmmengden på spolen. Det står ofte en skala på siden av smalfilmspolene som forteller hvor lang de er. Nedenfor er en oversikt over de forskjellige typene 8mm smalfilm samt lengder i meter, diameter på spoler og antall minutter.

Ulike typer smalfilm

Ulike typer smalfilm Ulike typer smalfilm

8mm smalfilm kr. 900,- pr. påbegynt halv time smalfilm (Maks 8-9 småspoler). Dette inkluderer 2 kopier på DVD eller 1 kopi på minnepinne.

 

Har du f.eks. 8-9 smalfilmruller (7,5 cm i diameter, standardspole) på 3-4 min hver blir totalprisen for dette kr. 900,-. Inkludert i prisen blir blank film og “surr og skurr” på begynnelse og slutt av hver spole klippet bort og filmene satt sammen med fine overganger mellom hver spole.

 

De fleste har smalfilm uten lyd og da legger vi kostnadsfritt på instrumental bakgrunnsmusikk. Dersom filmene er med lyd vil denne lyden komme med. Husk å få med i skrivet som legges ved filmene at de er med lyd.

Ekstras kopi av filmene koster kr. 100,- pr. DVD (Ca. 75-90 min film pr. DVD) og kr. 200,- pr. minnepinne.

 

Utvidet redigering ut over dette kan også utføres. Betaling pr. arbeidstime. Dette kan være produksjon av egne DVD menyer, pålegging av tekst på filmene, fjerning av enkelte sekvenser på filmene m.m. Pris kr. 800,- pr. arbeidstime.